Logos: JPEE
Live Results
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

JPEE 2013 - Beach - Hommes

Hommes - 31.05.2013 17:00

Match finished

Last Update: 31.05.2013 17:25
Set LIE - Liechtenstein ISL - Iceland
2 0
1 21 10
2 21 7

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball  •  3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81  •  email: info@flvb.lu